Cornelis van Gageldonk(1783)

 
 
Cornelis van Gageldonk
 
zoon van Gerardus van Gageldonk en Maria Thiele, bouwman, ged Zevenbergen 6 juli 1783, doopgetuigen Petrus Tiele en Cornelia Welte, bouwman, overl Terheijden 3 dec 1857, 74 jaar oud, tr Zevenbergen 23 mei 1809, 26 jaar oud met Johanna Meeuwissen, 23 jarige dr van Adam Meeuwissen en Johanna van Schendel, overl 28 okt 1861, 75 jaar, landbouwster.
 
Uit dit huwelijk te Zevenbergen en later in Terheijden geboren:
 1. Adamus, ged Zevenbergen 21 mei 1810, landbouwer, overl 22 apr 1868, 58 jaar oud, tr Zevenbergen 16 aug 1842 Anna maria van Leeuwen.
 2. Gerrit, geb Terheijden 9 nov 1812, overl 10 okt 1857, 45 jaar oud, tr Oosterhout 26 apr 1844 met Antonia van Steen, arbeidster.
 3. Johanna, geb 1815, overl 12 jan 1820, 5 jaar oud.
 4. Johannes, geb 9 juni 1816, overl 4 okt 1867, 51 jaar oud, landbouwer wonend onder Klundert.
 5. Maria, geb 24 mrt 1818, overl 15 feb 1822, 3 jaar oud.
 6. Antonie, geb 26 okt 1819, overl 26 jan 1820, nog geen 1 jaar oud.
 7. Antonie, geb 29 dec 1820, bouwmansknecht te Klundert, later landbouwer in Wagenberg (gehucht behorend bij Terheijden).
 8. Pieter, geb 14 dec 1822, bouwmansknecht, later landbouwer in Wagenberg, overl 1 dec 1890, 77 jaar oud, tr 19 apr 1869 Catharina Daniels, hij was 47 jaar oud, 2e tr 30 jan 1885 met Antonia Reniers.
 9. Willem, geb 20 nov 1824, landbouwer in Zwaluwe, zie verder Willem van Gageldonk.
 10. Cornelis, geb 11 juni 1826, landbouwer in Wagenberg overl Oosterhout 12 nov 1909, tr 23 mei 1883, 57 jaar oud, met Pietronella Rasenberg, 2e tr 28 jan 1896 met Clasina Rovers.
 11. Johanna, geb 8 feb 1829, overl 14 dec 1886 te Oosterhout, 57 jaar oud, tr 3 mei 1867 Paulus Hazenberg te Oosterhout, bouwlieden.
Er is een testament, boedelbeschrijving en boedelscheiding, nog niet ingezien. Van zowel Cornelis van Gageldonk als van Johanna Meeuwissen.
 
De familie woonde eerst in Zevenbergen maar vanaf 1816 in Terheijden, wijk F Wagenberg. In de periode 1829- 1839 met vader, moeder, 8 kinderen en 3 inwonende vrouwen, te weten: Willemina van Hoek, 65 jaar, arbeidster, Adriana van Gennep, 40 jaar, arbeidster en Johanna van Gennep, 30 jaar, arbeidster.
 
In de periode 1840-1850 zijn het vader, moeder en 6 kinderen.
De periode 1850-1860 zijn het vader (tot 1857 overl), moeder en 3 kinderen.
 
 
 
 
 
 
Geboorte akte 1824, geboorte van Willem, te Terheijden.
Ondertekening door Cornelis van Gageldonk.
 
 
 
 
 
Geboorte akte van 1848 door Gerardus van Gageldonk.
Aangifte van zijn zoon. Gerardus kan niet schrijven?!
 
Zijn vader wel, in de akte daar boven.
 
Gerardus gaat vroeg het huis uit. Als dagloner aan het werk, vertrekt naar Oosterhout.
 
Hij trouwt met Antonetta van der Steen. Op 44 jarige leeftijd overleed Gerardus.
 
Zijn vrouw bleef met 4 kleine kinderen achter.
 
 
 
 
Geboorte akte van 1888, geboorte van kleinzoon van Gerardus.
Opvallend is dat de vader/ zoon dus van Gerardus, niet kan schrijven.
 
In 1800 was er in iedere gemeente een school voor kinderen van ca. zes tot twaalf jaar. De huisvesting van de scholen was dikwijls slecht. Veel schooltjes in Noord-Brabant waren ondergebracht in voormalige kapellen of in een deel van de middeleeuwse kerk. Ook het opleidingsniveau van de leraren voldeed vaak niet aan minimale eisen. Ouders moesten per kind maandelijks een klein bedrag betalen. Arme kinderen voor wie niet was betaald moesten achterin zitten.
Begin 1800 werden de vakken lezen, schrijven, rekenen en Nederlands taal verplicht.