vernoemingen

Regels voor het vernoemen Vroeger hebben de kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid gekregen. Hierbij een overzicht van de regels die daarvoor hebben gegolden.
 
 
1e zoon
grootvader: vaders vader
2e zoon
grootvader: moeders vader
3e zoon
oom: vaders oudste broer
4e zoon
oom: moeders oudste broer
5e zoon
oom: vaders 2e broer
6e zoon
oom: moeders 2e broer
enz.
enz.
 
 
1e dochter
grootmoeder: moeders moeder
2e dochter
grootmoeder: vaders moeder
3e dochter
tante: moeders oudste zus
4e dochter
tante: vaders oudste zus
5e dochter
tante: moeders 2e zus
6e dochter
tante: vaders 2e zus
enz.
enz.
 

Genealogie is de wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoeken van afstammingsrelaties oftewel filiaties (Latijn: filius/filia = zoon/dochter). En zoals bij elke wetenschap is het ook bij genealogie van belang dat deze relaties bewezen worden. Een stamboom waarvan de afstamming niet voldoende bewezen is, is gebouwd op drijfzand. Het is dus van belang dat je als onderzoeker weet hoe je aan voldoende bewijzen komt.

 
Ik onderzoek steeds alle mogelijkheden die er zijn en van elke mogelijkheid bepaal ik vervolgens hoe waarschijnlijk die is. Behalve op vernoemingen let ik natuurlijk ook op namen van doopgetuigen. Uiteindelijk kies ik dan de mogelijkheid die mij het meest waarschijnlijk lijkt. (Helaas: 100% zekerheid is vrijwel nooit te krijgen.) Wanneer er veel mogelijkheden zijn, ontkom ik er niet aan om complete stambomen te reconstueren. 
 

Vernoemingen in de stamboom van van Dongen
 
In mijn familie zijn twee neven die Dingeman heten, waarvan een Dingeman van Dongen. Precies als onze opa. Onze opa is geboren in 1903. Hij had een neef die ook Dingeman heette, geboren in 1899.
 
Verder zijn er in die twintigste eeuw nog twee Dingemannen van Dongen, de ene geboren in 1943 en de andere in 1945. Familie omdat het kinderen waren van een broer van opa en een neef van hem.
 
Opa zelf is vernoemd naar zijn opa, Dingeman van Dongen, geboren in 1826. Deze Dingeman was de enige zoon/kind van Cornelis van Dongen en Maria Allegonda de Cock. Maar naar wie was deze Dingeman vernoemd?
Verder terug in de stamboom komen geen Dingemannen van Dongen meer voor.
 
In Oosterhout vind ik in de 19 de eeuw wel twee Dingemannen van Dongen. Dingeman, zoon van Cornelis van Dongen is geboren in 1837. En een Dingeman geboren in 1845, zoon van Johannes van Dongen. Nu blijken na wat verder zoeken, beiden Dingemannen de kleinzoon van een Dingeman van Dongen, getrouwd met Maria Leemans. Is deze Dingeman op een of andere manier familie, een tak aan de stamboom?
 
Dingeman is de zoon van Arnoldus van Dongen en Catharina Bertens. Waarschijnlijk geboren in 1769. Ik kan van hem geen doop vinden, noch van zijn ouders een huwelijksinschrijving. Dan was misschien snel duidelijk geworden dat deze Arnoldus gelijk is aan onze Arnoldus.
 
Bij een tweede huwelijk werd ook vaak de eerste vrouw, of weduwnaar van, genoemd. De Arnoldus in de stamboom staat met Cornelia Huiberts. Is hij een tweede keer getrouwd? Dingeman is van 1769 en het laatste kind van Arnoldus en Cornelia was van 1766.
 
Een tweede huwelijk was immers goed mogelijk. Maar hoe kom ik daar achter en is er ander bewijs mogelijk waardoor ik de tak van Dingeman aan onze boom kan linken. En daarmee de introductie van de naam Dingeman verklaard heb.
 
Daarvoor moet ik naar de doopgetuigen van de kinderen van Dingeman en Maria Leemans. Bij zijn oudste dochter werd een Marcus van Dongen genoemd. Is dat Marinus, zijn halfbroer, kind uit het eerste huwelijk van zijn vader Arnoldus. Niet helemaal overtuigd.
 
Dan de doopgetuige bij zijn jongste dochter, dat is een Johanna Sijmens. Warempel een Johanna Sijmens is de vrouw van zijn halfbroer Johannes, een kind uit het eerste huwelijk van zijn vader.  
Voor mij is wel genoeg duidelijk dat Dingeman een tak is aan onze boom.
 
De Dingeman van 1826 werd dus vernoemd na deze Dingeman. Hij overleed in 1824 en was toen de laatste nazaat van zijn generatie, de laatste zoon van Arnoldus.
 
 Al in 1804 overleed op jonge leeftijd Marinus, 4 jaar later volgde Johannes. In de tak naar beneden van Johannes, (Marinus had geen zonen) waren Johannes en Marinus al vernoemd. Dingeman nog niet.
 
En daar koos Cornelis dus voor. Twee jaar na het overlijden van Dingeman kreeg hij een zoon. Zijn oudste zoon had hij eerder vernoemd naar zijn vader en nu koos hij voor Dingeman. De naam Dingeman kwam dus zo in de familie.
 
Dit opgelost, rijst meteen het volgende probleem. Hoe kwam Arnoldus aan de naam Dingeman? Immers verder naar boven in de stamboom komt de naam niet voor? 
 
 Arnoldus is zelf in 1720 geboren en zijn zoon Dingeman rond 1769. (nog geen doopinschrijving gevonden).
 
Het zoeken in de periode 1700- 1800 is moeilijk omdat er geen Doop en of Trouwboeken van Oosterhout online staan. In het Doopboek van Oosterhout,wat op het archief is in te zien, vond ik geen aanknopingspunt.
 
Wel vond ik twee Dingemannen van Dongen in het overzicht van de gezinnen van Oosterhout, eveneens in te zien bij het archief. (Overzicht van mevrouw M.E. Wijnsouw-de Haan) Een Dingeman van Dongen, gedoopt in 1718, zoon van Roeland Petri Roelandi van Dongen. En een neef van bovengenoemde, Dingeman van Dongen, gedoopt in 1704, zoon van Petrus Petri Roelandi van Dongen. Maar beide vaders geven geen aanknopingspunten.
 
Toevallig stuit ik via de zoekopdracht in BHIC op een Dingeman van Dongen die in Made en Drimmelen woonde en een van zijn kinderen de naam Arnoldus geeft. Zou dit hem kunnen zijn? In een heel andere gemeente gevonden?
 
Bij deze zoon Arnoldus zijn de doopgetuigen, Theodori Stathouders en Petronella van Dongen. Daarbij is het belang te weten dat een tante van Arnoldus van vaderskant Petronella heet en getrouwd was met een Dirk Stathouder.
 
Dan heeft Arnoldus zijn zoon vernoemd naar een oom, broer van zijn vader Willem Aerden van Dongen.
 
En zoon dus van Arnoldus Willem van Dongen. Deze Arnoldus Willem van Dongen had al 10 kinderen over een periode van 1688 tot 1706. De eerste 2 werden in Dorst gedoopt,dan 7 kinderen in Teteringen en de laatste weer terug in Dorst. Ik had niet verwacht dat er nog meer kinderen te verwachten waren na 1706.
 
Nog maar eens het doopboek van Dorst doorpluizen. En warempel in 1711 is er een zoon gedoopt Dingeman, zoon van Arnoldus en Johanna Peeters.
 
Andersom wordt ook de relatie bevestigd, bij de doop van een kind van Petronella en Dirk Stathouders, is een Dingeman Aert (zoals de doopakte zegt) van Dongen aanwezig. In de bron die online stond ontbrak het patroniem Aert. Had dat er wel gestaan, had ik sneller geweten dat Dingeman een broer is van Willem en Petronella.