Willem van Gageldonk

 
 
Willem van Gageldonk
 
 
zn van Cornelis van Gageldonk, bouwman en Johanna Meeuvisfen, geb Terheijden 20 nov 1824, bouwman, overl Hoge en lage Zwaluwe 18 sep 1884, 60 jaar oud, tr Hoge en Lage Zwaluwe 12 aug 1859, hij 34 jaar, zij 33 jaar, Johanna van Vessem, overl ald 16 apr 1890, 64 jaar oud.
 
Uit dit huwelijk geboren Hoge en Lage Zwaluwe:
  1. Cornelis, geb 14 sept 1860, zie bladzijde Cornelis van Gageldonk.
  2. Petrus, geb 4 nov 1861, overl Breda 27 apr 1913, tr Breda 16 sept 1895 met Maria Sophia Veldhuis. Maria Sophia was een tijdje dienstbode in Amsterdam.
  3. Johannes, geb 23 feb 1863, ovl 25 mrt 1863.
  4. Johannes, geb 30 mrt 1866, klooster Achel ingetreden 21 mei 1891, ovl Echt 30 mei 1934.
  5. Antonie, geb 11 juli 1868, arbeider, ovl Oosterhout 27 juli 1897, 29 jaar oud.
Het Certificaat van Nationale militie meldt dat Willem wegens lichamelijke gebreken finaal is vrijgesteld van dienst.
 
Memorie van successie van Willem van Gageldonk
 
ondergetekende Johanna van Vessem, zonder beroep, wonende te Zwaluwe, weduwe van Willem van Gageldonk, met minderjarige kinderen Pieter, johannes en Antonie van Gageldonk.
En Cornelis van Gageldonk, arbeider, wonende te Zwaluwe, verklaren dat Willem van Gageldonk is overleden 18 september 1884, die zijn nalatenschap overlaat aan zijn erfgenamen ieder voor 1/4 gedeelte.
 
Nalatenschap bestaat uit:
 
 
 
 
1. Een huis met tuin en erf in Zwaluwe                                   600,-
2. Bouwland   500,-           
3. Inboedel   382,50
                                                
 Tezamen  1482,50  
 waarvan de helft bedraagt    741,25 
 geneesmiddelen en dokter bedroegen     26,50
 waarvan de helft bedraagt     13,25
  blijft       728,-                                                                                                                                                          
begrafeniskosten 60,75
nalatenschap is dan 667,75
 
gedeeld door zijn 4 kinderen, is ieder 166,85  
       
Aldus opgemaakt en ondertekend door C. van Gageldonk en twee getuigen, Johanna van Vessem kan niet schrijven.        
    
zodat het actief bedraagt   -    105,-
dood- begrafeniskosten     5.537,-
nalatenschap bedraagt zuiver  
Oosterhout, 6 augustus 1881                                                                           
 
Op deze nalatenschap is verschuldigd 1 % over 5.537,- wordt 55,37