Pieter Lodewijks (1787)

 
                
Pieter Lodewijks
 
zn Nicolaas Lodewijks en Cornelia van Poeijer, ged Hoeven 9 aug 1787, arbeider, watermolenaar, ovl Hoeven 21 feb 1831 op 43 jarige leeftijd, tr Oudenbosch op 3 mei 1818 op 30 jarige leeftijd, arbeider, met Maria Dingenouts, 26 jaar, arbeidster, ged Oudenbosch 9 okt 1791, dr van Petrus Dingenouts en Maria Sterrekens, ovl Hoeven 5 mrt 1861 op 69 jarige leeftijd.
 
Uit dit huwelijk:
 
Cornelia, geb Hoeven 19 okt 1818, tr 2 juni 1856 Antonie van Bedaf, winkelierster, ovl Hoeven 19 okt 1874.
 
Maria, geb Hoeven 1 mrt 1820, tr 7 mei 1846 te Klundert.
 
Adriana, geb Hoeven 1822, tr Hoeven 24 feb 1870 Cornelis Lauwen, toen was ze 48 jaar oud, Cornelis was 54 jaar oud.
 
Nicolaas, geb hoeven 26 nov 1823, arbeider, tr Oudenbosch 22 mei 1859 Adriana Gielen, ovl Oudenbosch 23 jan 1890.
 
Johannes, geb Hoeven 2 juni 1825, arbeider, tr Hoeven 5 aug 1861 Johanna Struys, ovl Hoeven 4 apr 1875.
 
Pieter, geb Hoeven 28 feb 1827, zie verder bladzijde 1827-.
 
Francus, geb Hoeven 8 sep 1828, ovl Hoeven 22 nov 1828.
 
Petrus, geb Hoeven 27 aug 1831, arbeider en watermolenaar, tr 19 mei 1856 Elisabeth Struys, ovl 3 feb 1898 te Hoeven.
 
 
Er was een pieter en een petrus in het gezin. Petrus nam het vak van zijn vader over, watermolenaar. "Onze pieter", waar de tak mee verder gaat niet, was gewoon arbeider.
 
Maria werd na 13 jaar huwelijk en zwanger van de laatste zoon weduwe. Er waren 7 monden te voeden, het oudste kind was 13 en de jongste nog niet geboren.
Na het overlijden van Pieter, nam Maria het vak over van watermolenaar, ze hertrouwde op 23 juni 1834 met Marijn Bakkers, ged 1809, van beroep watermolenaar, ovl 1897.
In 1856 is Maria tapster van beroep.