Cornelis van Gageldonk (1712)

Cornelis Gerede van Gageldonk
 
 
zoon van gerardus johan van gageldonk en Elisabeth Cornelissen Dircken,
gedoopt te Standdaarbuiten op 14 okt 1712, getuigen Johannes van den Eijnde en Maria Cools, begraven te Zevenbergen op 21 jan 1764, 52 jaar oud.
 
trouwen Zevenbergen op 29 juni 1738 met Maria Janse Oomen,
hij 26 jaar oud en zij 23 jaar oud.
 
dochter van joannes Andreas Ooms en Anna Cornelisse de Grau, gedoopt te Zevenbergen 26 mrt 1715, overleden Zevenbergen 29 mei 1780, 65 jaar oud.
 
Het gezin gaat in Zevenbergen wonen en de volgende kinderen worden geboren:
 
1. Anna, gedoopt 13 aug 1739, overleden Zevenbergen op 17 feb 1827.
    Getrouwd te Zevenbergen op 8 jan 1764 met Johannes Kouters.
2. Elisabeth, gedoopt 9 feb 1741, overleden Zevenbergen 8 juni 1782.
    Getrouwd te Zevenbergen op 28 apr 1765 met Daniel Biesemans. Daniel
    overleed 30 jan 1779.
    Getrouwd voor de tweede keer op 15 mei 1780 met Jacobus Rapius.
3. Cornelia, gedoopt 22 juli 1742, overleden Zevenbergen 1 aug 1826.
    Getrouwd te Zevenbergen 20 apr 1766 met Antonius Cornelius Huijsmans.
    Getrouwd voor de tweede keer op 3 jan 1790 met Cornelis van Aalst.
4. Joanna, gedoopt 13 juli 1745, overleden Standdaarbuiten 16 jan 1809.
    Getrouwd te Zevenbergen 28 apr 1776 met Pieter Verbaaten.
5. Adriana, gedoopt 30 aug 1749, begraven Standdaarbuiten 23 feb 1789.
    Getrouwd te Zevenbergen 1 apr 1781 met Gerardus van Ginneken, bouwman.
6. Gerardus, gedoopt 19 jan 1752, overleden Zevenbergen 9 dec 1814.
    Getrouwd Zevenbergen 24 juni 1782 met Maria Tielen. Zie verder
    Gerardus van Gageldonk
7. Maria, gedoopt 6 apr 1755, begraven Standdaarbuiten op 23  feb 1789.
8. Joannes, gedoopt 15 juli 1757, bouwman, overleden Zevenbergen 26 mrt 1821, 63
    jaar oud.
    Getrouwd te Zevenbergen 11 feb 1781 met Cornelia van Hoogenhuijse.
 
 
Door zijn huwelijk met Maria Jansen Oomen kwam Cornelis in Zevenbergen terecht. Het verging hem goed, dat blijkt wel. Het gezin bestaat uit 8 kinderen en alle 8 bereiken de volwassenheid. Alleen Maria overleed op 34 jarige leeftijd, ongetrouwd voor zover ik kan vinden.
   
Afbeelding van Zevenbergen rond 1845,
archief west brabant.
 
Korte historie Zevenbergen
 
In 1795 werd het stelsel van heerlijkheden afgeschaft en werd Zevenbergen een gemeente.
Het bestuur van de stad bestond voor 1800 uit een drossaard, benoemd door de heer, twee burgemeesters en vijf schepenen. Ieder jaar werden een burgemeester en twee schepenen (her)benoemd. Het burgemeestersambt had toen echter wel een geheel andere inhoud dan tegenwoordig. De schepenbank had zowel de hogere als de lagere rechtsmacht en mocht dus doodvonnissen uitspreken en uit laten voeren.

De stad was agrarisch gericht, al was er ook een weinig handel en scheepvaart. Het hoofddoel was lange tijd het winnen van land voor landbouw en veeteelt op het water. De drooggemaakte grond was uitstekend geschikt om graan, boekweit, vlas en vooral meekrap te verbouwen. De meekrap zorgde voor flinke winsten. De ontwikkeling van chemische verfstoffen deed deze cultuur te niet, maar de suikerbiet nam al snel haar plaats in. In Zevenbergen werd de eerste suikerfabriek in Nederland opgericht in 1858: de Azelma. Deze industrie heeft tot ver in de 20e eeuw voor veel werk gezorgd.