Cornelia van Alphen

 
Cornelia van Alphen
 
dr van Wouter van Alphen (wagenmaker) en Maria van Gils, geb Terheijden 2 jan 1823, ovl Oosterhout 16 mrt 1867, 44 jaar oud, tr Terheijden op 25 apr 1857, 34 jaar oud met Marcelis Verhoeven, rietdekker, 29 jaar oud, zn van Johannes Verhoeven, rietdekker en van Maria Christina de Jongh. Marcelis ovl Oosterhout 21 mrt 1913, hij was 85 jaar.
 
Uit dit huwelijk:
 
 1. Maria Christina, geb Oosterhout 27 apr 1858, ovl 23 juni 1858, 3 maanden oud.
 2. Maria, geb Oosterhout 18 apr 1860, zie bladzijde 1860-1942.
 3. Johannes Bartholomeus, geb Oosterhout 21 jan 1863, rietdekker, tr 1e 4 mei 1893 met Anna Cornelia Knoop, tr 2e met Johanna Maria van Dongen, ovl Oosterhout 6 mei 1948.
 4. Engelina, geb Oosterhout 28 juli 1865, ovl Oosterhout 23 apr 1868, 2 jaar oud.
Cornelia was 23 jaar oud toen ze wees werd en voogdes van haar 6 minderjarige broers en zussen. Ze trouwde Marcelis en trok in bij zijn vader, Johannes Verhoeven, rietdekker, zijn 2de vrouw Cornelia Dekkers, broer van Marcelis, Cornelis, (1827) zonder beroep en zijn zus Engelina (1829). Cornelia kwam van Terheijden.
Na 10 jaar huwelijk overleed Cornelia, ze was 44 jaar. Marcelis bleef achter met 3 kleine kinderen, de jongste nog twee jaar. Een jaar later verliest Marcelis Engelina.
Een week na de begrafenis hertrouwde Marcelis met Cornelia van den Elshout (45 jaar). Ze woonden met de kinderen in bij Johannes Verhoeven, vader van Marcelis. Dat was ook al zo bij het huwelijk met Cornelia van Alphen.
 
1 jaar na haar huwelijk en vlak na het overlijden van haar eerste kind liet Cornelia een testament opmaken. Nog niet ingezien.
Wel is er haar memorie van successie, ze liet na:
- een achtste gedeelte in een verdeelt huis en erf met moestuin, gelegen Koningsdijk te Oosterhout, tezamen groot 13 roeden en 40 ellen. De overledene bezat geen goederen.
 
 
Volgen nog een stuk het spoor van haar zoon:
Johannes Bartholomeus , rietdekker, tr Anna Cornelia Knoop, uit dit huwelijk:
 1. doodgeboren, 19 mei 1894
 2. Gerardus Marcelis, geb 12 mei 1896
 3. doodgeboren, 8 apr 1897
 4. tweeling, Petronella  geb 20 jan 1898, ovl 14 mrt 1898 en
 5. Cornelia Anna, geb 20 jan 1898, ovl 19 apr 1898
 6. Marcelis johannes, geb 29 jan 1899
 7. Cornelis Matheus, geb 1 okt 1901
Anna Cornelia Knoop ovl Oosterhout 6 jan 1903, 39 jaar oud.
Johannes Bartholomeus hertrouwde, hij 41 jaar zijn bruid 27 jaar, Johanna maria van Dongen.
Johanna maria van Dongen ovl Oosterhout 25 dec 1949, 73 jaren oud.
 
Net als zijn zus Maria, had Johannes Bartholomeus veel kinderen. Bij zijn zus bleven er 7 leven en haalden de volwassenheid. Bij Johannes Bartholomeus, heb ik er 1 gevonden die getrouwd is. De anderen is niet duidelijk.
 
 
 
Het rietdekken is al een eeuwen oud ambacht. Het rietdekken is een vak dat men alleen in praktijk kan leren, leren door het doen. Het vak ging dus ook vaak over van vader op zoon. Want jong geleerd is oud gedaan. 'Het kost een jaar of zeven om het in je vingers te krijgen. De moeilijkheid is dat je precies moet weten hoeveel je op een bepaalde plaats nodig hebt. Tegen de hoeken aan moet je dunnere bossen hebben. En bij dakkapellen en ronde kappen is het echt lastig. En riet is een natuurproduct, geen enkel bos is hetzelfde.'
 
 
In die tijd waren de meeste boerenschuren nog met riet gedekt. Inspannend werk, waarbij je altijd op je qui-vive moest zijn. De rietdekkers droegen de bossen riet zelf op hun rug naar het dak.
 
 Vroeger was het armoe want rietdekken is seizoenswerk, in de zomer hielden ze zich bezig met het rietdekken en in de winter met wat anders?
 
Een rietdekker steunt bij zijn werk op een rietdekkerstoel, die met behulp van scherpe kromgebogen haken in het dak wordt vastgezet. Het riet wordt in lagen opgebracht. Eerst wordt een dunne laag riet over de panlatten gespreid, de spreilaag. De bossen riet worden dan naast elkaar gelegd met de dikste kant naar beneden. Met behulp van het drijfbord, ook wel dekplank genoemd, wordt het riet gelijk geklopt. De bevestiging van het dekriet gebeurt door middel van een dikke gegalvanisserde draad die met koperdraad op de panlatten wordt gebonden.  De dekker heeft hierbij de hulp nodig van een jongen die de draad van binnen terugsteekt, terwijl de rietdekker hem van buiten aantrekt.
 
Het riet wordt met de hand en een klopper gelijkelijk verdeeld. Als het dekken klaar is wordt het gehele dak nog met een klopper afgewerkt en ge√ęgaliseerd en de losse rietdeeltjes worden verwijderd.