Dingeman van Dongen (1903)

 
 
 
                                                                              
 

Dingeman Cornelis Jozef van Dongen
 
Zn van johannes Hermanus van Dongen en Cornelia Klijs, geb Oosterhout 4 mrt 1903, boer en later molenaar, ovl Breda 27 sept 1947, tr Alphen 14 jan 1930 Anna Verhoeven, dr Adriaan Cornelis Verhoeven en Maria Theresia Kennes, geb Alphen 14 jan 1904, ovl Oosterhout 11 apr 1985.
Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Dingeman  van Dongen geeft op 13 september 1937 bij de Kamer van Koophandel te Breda het oprichten van een zaak aan, te starten op 15 oktober 1937, onder de benaming: Handel in granen, meel, kunstmest en maalderij. In het pand, nu provincialeweg 126, dat hij gekocht had van de heer N. Timmermans waar voorheen een leerlooierij in gevestigd was.
Hij installeerde een 25 pk dieselmotor van de fabriek Dekkers uit Roosendaal, tezamen met een steenmolen, waarmee hij graan voor bakkerijen maalde en een steenmolen voor zowel graan voor veevoeder en schors ten behoeve van de leerlooierij en een mengketel voor 1000 kg voer.
 
Op 27 september 1947 verongelukt Dingeman van Dongen en zet zijn weduwe, samen met de kinderen de zaak voort onder de naam: Wed. D. van Dongen. De dieselmotor, de maalstenen en de mengketel worden verkocht omdat er voor het vee steeds meer fabrieksmengvoer wordt verkocht en voor de bakkers merkbloem.
Op 1 augustus 1957 wordt de zaak ingeschreven onder de handelsnaam Wed. D. van Dongen en Zoon, omdat Jan samen met zijn moeder de zaak ging doen en de activiteiten worden uitgebreid.
Op 1 juli 1961 treedt de Wed. van Dongen uit de zaak en wordt de inschrijving J. van Dongen met tevens een omschrijving van een veel bredere agrarische dekking.
 
Op 7 april 1992 wordt de inschrijving gewijzigd, omdat de zoon van Jan, zijnde Dingeman van Dongen in de zaak erbij komt, de naam wordt gewijzigd in Fa. J. van Dongen en Zoon.
tekst Dingeman van Dongen, Bron 700 jaar Oosteind 1308-2008.